Başvuru İşlemlerinin Takibi ve Sonuçlandırılması

Bulgaristan Vatandaşlığı Başvurusu için gerekli evrkalar:

SORGULAMA sonucu BULGARİSTAN VATANDAŞIDIR ise hayatta olanlar doğrudan kimlik başvurusunda bulunurlar,vefat edenlerin ise SADECE çocukları Bulgaristan Vatandaşlığı için dosyalarını tamamlayarak başvuru yapabilirler.

GEREKLİ EVRAKLAR:

  • DOĞUM KAĞIDI
  • NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
  • SABIKA BELGESİ
  • SAĞLIK RAPORU
  • PASAPORTUN İŞLEM GÖRMÜŞ SAYFALARIN VEYA KİMLİK FOTOKOPİSİ
  • İSİM DENKLİK BELGESİ -İSİMLER AYNI DEĞİLSE

Not: BULGARİSTAN MAKAMLARINDAN ALINAN EVRAKLAR VE DİLEKÇELER ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN DOSYAYA İLAVE EDİLECEKTİR.

Comment on this FAQ